Archiv článků

30.11.2009 13:55

Akční minulý týden

V minulém týdnu 25.11. se na naší škole konal " DEN ASIJSKÝCH KULTUR". Sice jsme se neúčastnili přímo, ale tuto akci jsme pojali po svém. V počítačové učebně jsme si poslechli hudbu a prohlédli několik fotek ze zemí, které patří mezi asijské a pocházejí z nich děti u nás ve třídě. Byly to tyto tři...

—————

03.11.2009 14:29

Vánoční fotografování a návštěva divadla

10.11. bude probíhat vánoční fotografování - dle zájmu. Děti mají v sešitech nalepený papír, kde rodiče zaškrtnou, zda mají zájem. 27.11. navštívíme pohádkové představení v divadle Gong. Dětem je třeba koupit dvě nepřestupní jízdenky na metro. Vstupné 70,- Kč bude hrazeno z třídního fondu. 16.11....

—————

03.11.2009 14:27

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny se budou konat 12.11. od 15:30 - 18:00 hodin ve třídě. Rodiče mají možnost se mnou konzultovat cokoliv, co jim leží na srdci.                 Mgr. Gabriela Dočkalová, třídní učitelka

—————

26.10.2009 13:16

Kalendář na listopad 2009

Listopad 2009   Ne   Po   ...

—————

26.10.2009 12:31

Informace ke kinu

Odchod ze školy - 08:15 Prosím rodiče, aby dětem koupili dvě nepřestupní jízdenky na metro!

—————

20.10.2009 15:15

Nové písmenko O a P

Máme nové písmenko O, tak nezapomeňte na vystřihování slabik - mo, lo, so! Další nové písmeno je P (pa, po, pe, pá, pé).

—————

20.10.2009 15:01

Kalendář na říjen 2009

Říjen 2009   Ne   Po   ...

—————

18.10.2009 12:24

A pořád se něco hraje

Ve čtvrtek 15.10. jsme navštívili hudební pořad, který jsme zaplatili z třídního fondu - 11 x 35,- Kč. Dětem, které se pořadu neúčastnily, budou peníze neprodleně...

—————

14.10.2009 12:26

Vystřihování písmenek a slabik

Prosím všechny rodiče, aby dětem průběžně kontrolovali písmenka a slabiky. Již máme vystřižena písmena: M, m, L, l, A, a, Á, á, S, s, E, e, É, é + slabiky, ma, má, me, mé, la, lá, le, lé, sa, sá, se, sé!!!!!!!!!

—————

06.10.2009 14:57

Nová třída

V pondělí 5.10. jsme se již přestěhovali do naší nové třídy. Třída se nachází v přízemí, v chodbě naproti východu ze šaten. Je velmi prostorná, proto byla rozdělena na dvě části. V druhé části třídy působí p. uč. Vávrová, která zde vede v odpoledních hodinách kroužek keramiky. Třídu bychom později...

—————