Nová třída

06.10.2009 14:57

V pondělí 5.10. jsme se již přestěhovali do naší nové třídy. Třída se nachází v přízemí, v chodbě naproti východu ze šaten. Je velmi prostorná, proto byla rozdělena na dvě části. V druhé části třídy působí p. uč. Vávrová, která zde vede v odpoledních hodinách kroužek keramiky. Třídu bychom později chtěli opticky rozdělit. Děti si mohou přinést svoji kytičku na okno.

Mgr. Gabriela Dočkalová, třídní učitelka

—————

Zpět