Nový školní rok 2010/2011

01.09.2010 21:21

Informace na začátek...

2. září bude vyučování do 10:45

3. září bude vyučování do 11:40

Děti si přinesou již všechny pomůcky podle rozvrhu. Prosím obalit všechny sešity, pracovní sešity, učebnice a též opatřit štítkem se jménem.

Prosím vyplnit první a druhou stranu v našem nezapomníčku. Na předposlední straně najdete všechna telefonní spojení.

Byly zakoupeny pracovní sešity na hudební výchovu. Děti donesou 25,- Kč.

Kdo ještě nestihl koupit všechny pracovní sešity, budu tolerovat ještě příští týden s tím, že dítě si chybějící strany doplní doma.

AKCE - 15.9. - PTAČÍ TRYLKY ANEB PTAČÍ STEZKOU KUNRATICKÝM LESEM - 11:30 - 12:30. Odchod ze školy v 10:00 a návrat kolem 13:30. Bude pořizován foto a videozáznam. Pokud by s tímto byl problém, zůstane dítě ve škole v jiné třídě. Informace též dostanete v písemné podobě.

AKCE - 8.9. - NÁVŠTĚVA Z AFRIKY - proběhne přibližně 45minutová přednáška o životě v Africe. Děti budou mít od pátku 3.9. za úkol se samy informovat z dostupných zdrojů o této zemi ( zvířata, rostliny, lidé,...) - společně s paní učitelkou Hublovou se dětem pokusíme přiblížit život v této zemi pomocí ukázek na interaktivní tabuli a děti si samy budou vytvářet "svoji" Afriku.

—————

Zpět