Vystřihování písmenek a slabik

14.10.2009 12:26

Prosím všechny rodiče, aby dětem průběžně kontrolovali písmenka a slabiky. Již máme vystřižena písmena: M, m, L, l, A, a, Á, á, S, s, E, e, É, é + slabiky, ma, má, me, mé, la, lá, le, lé, sa, sá, se, sé!!!!!!!!!

—————

Zpět