Zápis ze schůzky obce rodičů

21.09.2010 15:50

 

 
Obec rodičů 16. 9. 2010
• Představení nové paní zástupkyně Mgr. Kláry Machové, dále také noví učitelé na II. stupni (viz. Web školy)
• Rada školy – volená na 3leté období, skládá se: 2 zástupci rodičů + 2 zástupci školy + 2 zástupci z MČ P14, schází se 2x ročně, schvaluje výroční zprávu, vyjadřuje se k hospodaření školy, ke vzdělávacímu programu apod.
• V Radě školy od září 2010 chybí zástupci rodičů (1 za I. stup. a 1 za II. stup.), nutno zvolit na období do konce června 2011 (potom budou voleni noví členové na další 3leté období),z Obce rodičů jsou kandidáti – v nejbližší době proběhnou volby
• Úspěšné projekty školy
o Školní družina - vytvoření dalších míst ve školní družině (celkem 150 míst, 5 oddělení, nová místnost)
o Soutěž Slavík – úspěšná akce, bude se konat i tento školní rok
o Lyžařský kurz pro II. stupeň – také se bude pořádat i tento šk.r.
o Grant na zateplení školy (zateplení školy, tělocvičny + nová okna) – během podzimu
o Projekt na podporu cizinců
• Co nás (školu) čeká
o Podání žádosti o Grant na rekonstrukci venkovního sportoviště (ovál, doskočiště, multif. hřiště atd.) - celkem za 5,5 mil Kč, 60% nákladů je schváleno MČ P14, na zbytek se podává Grant u HMP
o Žádost na vybavení počítačové učebny pro I. stupeň – podává se u zřizovatele (MČ P14)
o Škola začne s předstihem řešit zimní údržbu přístupové cesty (nepatří škole ani MČ P14), dále také chybějící přechod pro chodce (pro děti přicházející ze strany od Městské policie)
o 30. výročí založení školy (akademie, vydání Almanachu) – pokud někdo má staré fotky a materiály, škola prosí o zapůjčení
 
Děkuji paní Havelkové za zaslání zápisu.
 

—————

Zpět