Novinky

03.11.2009 14:29

Vánoční fotografování a návštěva divadla

10.11. bude probíhat vánoční fotografování - dle zájmu. Děti mají v sešitech nalepený papír, kde rodiče zaškrtnou, zda mají zájem. 27.11. navštívíme pohádkové představení v divadle Gong. Dětem je třeba koupit dvě nepřestupní jízdenky na metro. Vstupné 70,- Kč bude hrazeno z třídního fondu. 16.11....

—————

03.11.2009 14:27

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny se budou konat 12.11. od 15:30 - 18:00 hodin ve třídě. Rodiče mají možnost se mnou konzultovat cokoliv, co jim leží na srdci.                 Mgr. Gabriela Dočkalová, třídní učitelka

—————

26.10.2009 12:31

Informace ke kinu

Odchod ze školy - 08:15 Prosím rodiče, aby dětem koupili dvě nepřestupní jízdenky na metro!

—————

20.10.2009 15:15

Nové písmenko O a P

Máme nové písmenko O, tak nezapomeňte na vystřihování slabik - mo, lo, so! Další nové písmeno je P (pa, po, pe, pá, pé).

—————

18.10.2009 12:24

A pořád se něco hraje

Ve čtvrtek 15.10. jsme navštívili hudební pořad, který jsme zaplatili z třídního fondu - 11 x 35,- Kč. Dětem, které se pořadu neúčastnily, budou peníze neprodleně...

—————

14.10.2009 12:26

Vystřihování písmenek a slabik

Prosím všechny rodiče, aby dětem průběžně kontrolovali písmenka a slabiky. Již máme vystřižena písmena: M, m, L, l, A, a, Á, á, S, s, E, e, É, é + slabiky, ma, má, me, mé, la, lá, le, lé, sa, sá, se, sé!!!!!!!!!

—————

06.10.2009 14:57

Nová třída

V pondělí 5.10. jsme se již přestěhovali do naší nové třídy. Třída se nachází v přízemí, v chodbě naproti východu ze šaten. Je velmi prostorná, proto byla rozdělena na dvě části. V druhé části třídy působí p. uč. Vávrová, která zde vede v odpoledních hodinách kroužek keramiky. Třídu bychom později...

—————

29.09.2009 12:41

Nová třída

Naše nová třída již bude brzy hotová. Již je vymalováno a tento týden bude probíhat stěhování.

—————

24.09.2009 15:49

Kino

Dne 27.10. 2009 půjdeme do kina na animovaný film G - Force. Kino stojí 50,- Kč a bude zaplaceno z třídního fondu.

—————

24.09.2009 15:46

Informace k obědům ve školní jídelně

Děti dostaly složenky na zaplacení obědů. Složenka musí být proplacena do 1. dne následujícího měsíce. Ústřižek dítě odevzdá v kanceláři jídelny.

—————